მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

პროექტი BACKIS

პროექტი BACKIS

25-11-2014
კონკურსი მობილობასთან დაკავშირებით - პროექტი BACKIS

BACKIS  პროექტის (ერასმუს მუნდუსის პროგრამა) ფარგლებში ცხადდება კონკურსი მობილობასთან დაკავშირებით, 2015-2016 აკადემიური წლებისთვის (მესამე კოჰორტა). კონკურსში  მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ როგორც ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტებს, ისე უნივერსიტეტის აკადემიურ და ადმინისტრაციულ პერსონალს.
პროგრამის შესახებ დეტალური ინფორმაციისათვის იხილეთ: http://www.wbackis.univ-montp2.fr/ 

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11