მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სპეციალიზებული კურსი

სპეციალიზებული კურსი

10-11-2014
2014 წლის 12 ნოემბრიდან იწყება ძვირფასი ლითონების ექსპერტ-შემფასებელთა კურსი 

2014 წლის 12 ნოემბრიდან და 17 ნოემბრიდან (მომდევნო ჯგუფი) საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გამოყენებითი გეოლოგიის დეპარტამენტთან (დეპარტამენტის უფროსი ნოდარ ფოფორაძე) გაიმართება ,,ძვირფასი ქვების’’ ექსპერტ-შემფასებელთა მომზადების სპეციალიზებული კურსი.

საჭირო საბუთები:
1. ფოტოსურათი 3X4, 2 ცალი;
2. პირადობის მოწმობის ქსეროასლი, 2 ცალი;
3. დიპლომის ქსეროასლი;
4. CV ან ავტობიოგრაფია.
დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ: 238-25-88, 577 42-83-47, 593 27-24-65

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11