მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ყურადღება!

ყურადღება!

29-09-2014
სადოქტორო პროგრამებზე ჩარიცხვის  მსურველთათვის

სტუ-ს ცალკეულ სადოქტორო პროგრამებზე (იხ. ბრძანება #178) ჩარიცხვის მსურველთათვის, პროგრამების მოთხოვნების შესაბამისად, 2014 წლის 30 სექტემბერს დაინიშნა გამოცდა უცხოურ ენებში.

გამოცდა ჩატარდება სტუ-ს I კორპუსში, კოსტავას ქ. 72, პირველ სართულზე, კომპიუტერულ საგამოცდო ცენტრში. 

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11