მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

რანჟირებული სია

რანჟირებული სია

28-09-2014
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 2014-2015 სასწავლო წლის მაგისტრანტობის კანდიდატთა რანჟირებული სია

სამშენებლო ფაკულტეტი 
ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტი 
სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი 
ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი 
სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი 
არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტი 
ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი 
ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი 
დიზაინის საერთაშორისო სკოლა 
აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11