მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სასწავლო-სამეცნიერო ლაბორატორია

სასწავლო-სამეცნიერო ლაბორატორია

12-11-2009

სტუ-ში საბანკო ტექნოლოგიების სასწავლო-სამეცნიერო ლაბორატორია შეიქმნა

ჰუმანიტარულ-სოციალური ფაკულტეტის საფინანსო და საბანკო საქმის მიმართულებასთან ჩამოყალიბდა საბანკო ტექნოლოგიების სასწავლო-სამეცნიერო ლაბორატორია. კომპანიამ “Alta Soft” ლაბორატორიას სათანადო ლიცენზიებთან ერთად, უსასყიდლოდ გადასცა საოპერაციო დღის სისტემა.

ლაბორატორიაში შექმნილი თანამდეროვე საბანკო დაწესებულების სრული მოდელი და საბანკო IT ინფრასტრუქტურის ავტომატიზებული მართვის სისტემა სტუდენტებს შესაძლებლობას აძლევს რეალურ სისტემაში პრაქტიკულად განახორციელონ სხვადასხვა საბანკო ოპრაციები.

აღსანიშნავია, რომ ამგვარი ტიპის ლაბორატორია უნიკალურია საქართველოში.


სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11