დოქტორანტურა

დოქტორანტურა

30-08-2014

დოქტორანტურაში სწავლის მსურველთა საყურადღებოდ!

საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 2014/2015 სასწავლო წელს დოქტორანტურაში მიღების შესახებ

განცხადების ფორმა

გასაუბრების შესახებ  ინფორმაციისათვის მიმართეთ დროებით საფაკულტეტო კომისიას

სადოქტორო პროგრამებზე საბუთების მიღება ფაკულტეტების მიხედვით


 

სიახლეებში დაბრუნება