მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ღია კონკურსი აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად

ღია კონკურსი აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად

08-08-2014
 საკონკურსო საგნები/საგანთა ჯგუფები და ვაკანსიები


კონკურსანტთა საყურადღებოდ!
 ყველა კონკურსანტი ვალდებულია საბუთებთან ერთად წარმოადგინოს ანკეტის ელექტრონული ვერსია კომპაქტ-დისკზე.

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11