მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სტუ-ს სამეცნიერო ბიბლიოთეკა

სტუ-ს სამეცნიერო ბიბლიოთეკა

29-10-2009
საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოციაციამ სტუ-ს ბიბლიოთეკას საიტები გადასცა
 
 
საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოციაციის მიერ სტუ-ს ბიბლიოთეკისათვის გადმოცემული საიტები:
 
  1. http://search.epnet.com  
  2. http://journals.cambridge.org
  3. http://www.oxfordjournals.org
  4. http://journals.iop.org
 
a)      აღნიშნული საიტებით შეუძლია ისარგებლოს სტუ-ს ნებისმიერმა პროფესორმა და სტუდენტმა. სტუ-ს ყველა კომპიუტერი ამგვარი მომსახურების საშუალებას იძლევა (სტუ-ს გარეთ ამ ხაზით მომსახურება შეუძლებელია).
b)      მომსახურება თანამშრომლბისათვის და სტუდენტებისათვის უფასოა  (სტუ-ს ბიბლიოთეკა უხდის ყოველწლიურ საფასურს საქართველოს საბიბლიოთეკოს ასოციაციას ამგვარი მომსახურებისათვის).
g)      აღნიშნული საიტები საშუალებას იძლევიან დაინტერესებულ პირთ (ინგლისურ ენაზე) მოიმსახურონ მეცნიერების სხვადასხვა დარგში. ჟურნალების დასახელება უაღრესად ვრცელია და მოიცავს თითქმის ყველა დარგს მეცნიერებისას.
d)      საიტი არ იძლევა საშუალებას გადმოიბეჭდოს ელვერსია მთელი ჟურნალისა. იგი მხოლოდ თქვენთვის საინტერესო სტატიის გამოტანის შესაძლებლობას გვაძლევს.
 
 
სტუ-ს სამეცნიერო ბიბლიოთეკა
 

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11