მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

I კურსელები

I კურსელები

28-09-2009
შეხვედრა ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის I კურსელ სტუდენტებთან 
 
28 სექტემბერს სტუ სააქტო დარბაზში ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის I კურსელ სტუდენტებსა და მათ მშობლებს შეხვდნენ აღნიშნული ფაკულტეტის დეკანი, პროფ. ზურაბ წვერაიძე, დეკანის მოადგილე პროფ. ზურაბ ბაიაშვილი და ფაკულტეტის ხუთივე დეპატამენტის ხელმძღვანელები.
მათ სტუდენტებს გააცვნეს ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის სტრუქტურა, სწავლების პროცესი და მისი სპეციფიკა. შეხვედრაზე სტუ-ს პროფესორებმა უპასუხეს დარბაზიდან დასმულ ყველა შეკითხვას.
 

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11