მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სპეციალიზებული კურსი

სპეციალიზებული კურსი

06-06-2014

ძვირფასი ლითონების ექსპერტ- შემფასებელთა მომზადების სპეციალიზებული კურსი

2014 წლის 16 ივნისიდან საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გამოყენებითი გეოლოგიის დეპარტამენტთან (დეპარტამენტის უფროსი ნოდარ ფოფორაძე) გაიმართება ძვირფასი ლითონების ექსპერტ-შემფასებელთა მომზადების სპეციალიზებული კურსი (დასაწყისი 1400 სთ).

მისამართი:  0175, საქართველო, თბილისი,  კოსტავას 77,  III  კორპუსი, გამოყენებითი გეოლოგიის დეპარტამენტი, ოთახი 343.

საჭირო საბუთები:

1. ფოტოსურათი 3 X 4,  2 ცალი;

2. პირადობის მოწმობის ქსეროასლი;

3. დიპლომის ქსეროასლი;

4. CV ან ავტობიოგრაფია.

დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ: 238-25-88,  

577 42-83-47, 593 27-24-65


სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11