მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

კომისიის სხდომა

კომისიის სხდომა

03-06-2014

სამეცნიერო პროექტი

„პროგრამული სისტემის შექმნა სამეცნიერო პუბლიკაციების ანალიზისა და სტანდარტიზაციისთვის“

2014 წლის 30 მაისს გაიმართა სტუდენტთა შორის გამოცხადებული სამეცნიერო პროექტის „პროგრამული სისტემის შექმნა სამეცნიერო პუბლიკაციების ანალიზისა და სტანდარტიზაციისთვის“  მიმღები  კომისიის  სხდომა.

პროექტი მოწონებულ იქნა კომისიის (ხელმძღვანელი სრ.პროფ. ზ. გასიტაშვილი) მიერ.  მიეცა რეკომენდაცია მისი დანერგვის შესახებ.

პროექტის  ხელმძღვანელი  -   პროფ. მადონა კოპალეიშვილი (ტექინფორმის მთ. მეცნ. თანამშრომელი).

პროექტის შემსრულებელი   - დიმიტრი ნოდია (სტუდენტი, ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი).

პროექტის ორგანიზატორი - „ახალგაზრდა მეცნიერთა და  სტუდენტთა ინოვაციურ საქმიანობათა ხელშემწყობი ცენტრი - ერთად“.


სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11