პრეზენტაცია

პრეზენტაცია

05-06-2009
ქართული მართლწერის შემოწმების ავტომატიზებული სისტემის პრეზენტაცია
 
5 ივნისს სტუ-ში ინტერნეტში მოთავსებული ქართული მართლწერის შემოწმების ავტომატიზებული სისტემის პრეზენტაცია გაიმართა.
პროგრამა წარმოადგინა ავტორმა, პროფ. ლევან ჩხაიძემ.
 
პრეზენტაციას ესწრებოდნენ სტუ-ს ადმინისტრაციის წარმომადგენლები, ასევე, აკადემიური პერსონალი და სტუდენტები. 
 
 

 

სიახლეებში დაბრუნება