შეხვედრა პრეზიდენტობის კანდიდატთან

შეხვედრა პრეზიდენტობის კანდიდატთან