მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

პროექტი DESIRE

პროექტი DESIRE

13-05-2014

Tsu.ge

პროექტი DESIRE

„ ჩაშენებული სისტემების განვითარება ინოვაციური ვირტუალური მიდგომების გამოყენებით კვლევის , განათლებისა და წარმოების ინტეგრაციის თვის - უკრაინა , სა სომხეთ ი, საქართველო “

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი მონაწილეობს ევროკავშირის მიერ TEMPUS -ის საგრანტო კონკურსის ფარგლებში დაფინანსებულ პროექტში: „ჩაშენებული სისტემების განვითარება ინოვაციური ვირტუალური მიდგომების გამოყენებით კვლევის, განათლებისა და წარმოების ინტეგრაციისთვის - უკრაინა, სასომხეთი, საქართველო“ - DESIRE 544091-TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-JPCR (Development of Embedded System courses with implementation of Innovative virtual approaches for integration of Education, Research and Production in UA, GE, AM - DESire 2013).

პროექტში მონაწილეობს 12 უნივერსიტეტი 6 ქვეყნიდან  სტუ პროექტის ერთ - ერთი პარტნიორი უნივერსიტეტია. პროექტის წამყვანი ორგანიზაცია არის ტომას მორის საუნივერსიტეტო კოლეჯი (ქ. მეჰელენი, ბელგია ).


დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ პროექტის ვებ - გვერდზე : 

http://tempus-desire.thomasmore.be/


სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11