დამატებითი გამოცდები დაიწყო!

დამატებითი გამოცდები დაიწყო!

 

დამატებითი გამოცდები დაიწყო!

12-02-2024
დამატებითი გამოცდები დაიწყო!

მხოლოდ იმ სტუდენტებისთვის, ვინც დასკვნით გამოცდაში მიიღო FX  შეფასება ( 41-დან 51 ქულამდე ან/და  ვერ გადალახა დასკვნითი გამოცდის ზღვარი - მიიღო 11 ქულაზე ნაკლები)  დამატებითი გამოცდები ჩატარდება .

აუდიტორიებსა და საგამოცდო ცენტრებში ჩასაბარებელი დამატებითი გამოცდების ცხრილები იხილეთ ონლაინ პლატფორმაზე - https://elearning.gtu.ge/

აუდიტორიებში ჩასატარებელი გამოცდები 12 თებერვალს დაიწყო და 18 თებერვლის ჩათვლით გაგრძელდება.

საგამოცდო ცენტრებში კი, 15 თებერვალს დაიწყება და 17 თებერვლის ჩათვლით გაგრძელდება.

სიახლეებში დაბრუნება