სტუ-ის პროფესორმა ოლშტინის ვარმია–მაზურის უნივერსიტეტში სალექციო კურსი ჩაატარა

სტუ-ის პროფესორმა ოლშტინის ვარმია–მაზურის უნივერსიტეტში სალექციო კურსი ჩაატარა

 

სტუ-ის პროფესორმა ოლშტინის ვარმია–მაზურის უნივერსიტეტში სალექციო კურსი ჩაატარა

07-02-2024
სტუ-ის პროფესორმა ოლშტინის ვარმია–მაზურის უნივერსიტეტში სალექციო კურსი ჩაატარა

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ცოტნე მირცხულავას სახელობის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის დირექტორი, საქართველოს მეცნირებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსი, ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი გივი გავარდაშვილი, ოფიციალური ვიზიტით, უკვე მეორედ იმყოფებოდა ოლშტინის ვარმია–მაზურის უნივერსიტეტში (პოლონეთი), სადაც  სამოქალაქო მშენებლობისა და გარემოს დაცვის სპეციალობის საგანმანათლებლო პროგრამის სამივე საფეხურის (ბაკალავრიატი, მაგისტრანტურა, დოქტურანტურა) სტუდენტებისათვის  სალექციო კურსი ჩაატარა და ინოვაციური საპროექტო სამუშაოები შეასრულა.

გივი გავარდაშვილი შეხვდა ოლშტინის ვარმია–მაზურის უნივერსიტეტის ვიცე-რექტორს, პროფესორ ჯერზი ჯარასზევსკის. მხარეებმა ისაუბრეს ევროკავშირისა და ნატოს საგრანტო პროექტების მომზადების მიმართულებით საერთაშორისო თანამშრომლობაზე. ასევე,  Erasmus + ევროკავშირის პროექტის ფარგლებში საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტსა და ოლშტინის ვარმია–მაზურის უნივერსიტეტს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის მომზადების შესახებ.

სტუ-ის ცოტნე მირცხულავას სახელობის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის დირექტორის განცხადებით, 2021 წელს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტსა და ოლშტინის ვარმია–მაზურის უნივერსიტეტს შორის, გაფორმებული კონტრაქტი ითვალისწინებს სალექციო კურსის (60 საათი) ჩატარებას თემაზე - ,,ინოვაციური მეცნიერება სამოქალაქო და გარემოს დაცვის მშენებლობაში“, ხოლო პრაქტიკული კი საკურსო სამუშაოების განხორციელებას  ინოვაციური გარემოსდაცვავი კონსტრუქციების, კერძოდ, სამიარუსიანი კომბინირებული დრენაჟის, ღვარცოფსარეგულაციო ელასტიკური ბარაჟის, თოვლის ზვავის საწინააღმდეგო ინოვაციური კონსტუქციის, მდინარის კალაპოტური ეროზიული პროცესების სტაბილიზაციისათვის ინოვაციური ნაგებობების და მთის ფერდობის წყლისმიერი ეროზიის მარეგულირებელი ბიო-საინჟინრო ღონისძიებების დაპროექტებისათვის მეცნიერული მეთოდოლოგიის დამუშავებას.  

„ვიზიტის ფარგლებში ოლშტინის ვარმია–მაზურის უნივერსიტეტის გეოინჟინერინგის ფაკულტეტის დეკანთან, პროფესორ დარიუზ პოპილარჩიკსთან განვიხილეთ 2024-2028 წლებში გეოინჟინერინგის ფაკულტეტსა და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ცოტნე მირცხულავას სახელობის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტს შორის საერთაშორისო თანამშრომლობის პერსპექტივა. პროფესორ დარიუზ პოპილარჩიკის თხოვნით,  ფაკულტეტის სამეცნიერო სემინარზე წარვდექი მოხსენებით - „საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ცოტნე მირცხულავას სახელობის წყალთა მურნეობის ინსტიტუტის ინოვაციური კვლევები და საერთაშორისო საგრანტო პროექტებში ინსტიტუტის მონაწილეობა“. ოლშტინის ვარმია–მაზურის უნივერსიტეტის გეოინჟინერინგის ფაკულტეტზე გაიმართა სამეცნიერო სემინარი რომელსაც ესწრებოდნენ უნივერსიტეტის პროფესორები, გეოდეზიისა და სამოქალაქო მშენებლობის ინსტიტუტის დირექტორი, პროფესორი იაცეკ რაპინსკი, ამავე ინსტიტუტის მეცნიერ-თანამშრომლები და უნივერსიტეტის სამოქალაქო მშენებლობისა და გარემოს დაცვის ინჟინერინგის სპეციალობის ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტები. ეს იყო ძალიან ნაყოფიერი ვიზიტი, რომელსაც აქტიურად დაუჭირა მხარი რექტორმა, აკადემიკოსმა დავით გურგენიძემ, რისთვისაც მას დიდ მადლობას მოვახსენებ“, - აცხადებს გივი გავარდაშვილი. 

სალექციო კურსის დასრულების შემდგომ, ცოტნე მირცხულავას სახელობის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის დირექტორმა ოლშტინის ვარმია–მაზურის უნივერსიტეტის ვიცე-რექტორს, პროფესორ ჯერზი ჯარასზევსკის მადლობა გადაუხადა თანამშრომლობისათვის და  მე-12 საერთაშორისო კონფერენციაზე - ,,წყალთა მეურნეობის, გარემოს დაცვის, არქიტექტურისა და მშენებლობის თანამედროვე პრობლემები“ მოიწვია. ცოტნე მირცხულავას სახელობის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის დაარსებიდან 99 წლისადმი მიძღვნილი კონფერენცია საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 2024 წლის 13-18 ივლისს   გაიმართება.

 

სიახლეებში დაბრუნება