სტუ-ში აკადემიკოს ნანა ხაზარაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია გაიმართება

სტუ-ში აკადემიკოს ნანა ხაზარაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია გაიმართება

 

სტუ-ში აკადემიკოს ნანა ხაზარაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია გაიმართება

19-12-2023
სტუ-ში აკადემიკოს ნანა ხაზარაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია გაიმართება

2024 წლის 5 თებერვალს, საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში, აკადემიკოს ნანა ხაზარაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: „გზა ძველი ცივილიზაციებიდან თანამედროვეობამდე“ გაიმართება.

 

კონფერენციის სამეცნიერო მიმართულებებია:

·      ისტორია;

·      არქეოლოგია;

·      ეთნოლოგია/ანთროპოლოგია;

·      ფილოლოგია;

·      კულტუროლოგია;

·      რელიგია.

 

კონფერენციაში მონაწილეობა შეუძლიათ ქართველ და უცხოელ მეცნიერებსა და მკვლევრებს, უმაღლესი სასწავლებლების აკადემიურ პერსონალს, დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტებს.

 

მნიშვნელოვანი თარიღები:

კონფერენციაში მონაწილეობის მსურველებმა თეზისები უნდა გამოაგზავნონ არა უგვიანეს 2024 წლის 18 იანვრისა.

 

ნაშრომის სრული ტექსტის გამოგზავნის  ბოლოო ვადაა 2024 წლის  29 იანვარი.

 

მოხსენებათა თეზისები და სტატიის სრული ტექსტი, გთხოვთ, გამოაგზავნოთ ელექტრონულ ფოსტის მისამართზე: gtuconference24@gmail.com

 

ნაშრომის გაფორმების წესი და ტექსტის ფორმატი:

·      სათაური  (ცენტრში, Bold; Sylfaen, შრიფტის ზომა 14);

·      ავტორის/ავტორების სახელი გვარი; ორგანიზაცია, აკადემიური ხარისხი (ქართულ ენაზე; Sylfaen, შრიფტის ზომა 11);

·      საკვანძო სიტყვები: არაუმეტეს 5 საკვანძო სიტყვისა(ქართულ ენაზე; Sylfaen, შრიფტის ზომა 11);

·      ძირითადი ტექსტი  - (სტრიქონებს შორის მანძილი 1,5; Sylfaen, შრიფტის ზომა 12);

·      რეზიუმე ინგლისურ ენაზე; (სტატიის სათაური ინგლისურ ენაზე; ავტორის/ავტორების სახელი, გვარი ინგლისურ ენაზე, ორგანიზაცია, აკადემიური ხარისხი ინგლისურ ენაზე. საკვანძო სიტყვები ინგლისურ ენაზე; სტრიქონებს შორის მანძილი 1; Sylfaen 11);

·      გამოყენებული ლიტერატურა - (Sylfaen, შრიფტის ზომა 12);

·      ველები: ზედა ველი 2 სმ, ქვედა ველი 2 სმ, მარჯვენა ველი -2.5 სმ, მარცხენა ველი - 2,5 სმ.

·      ავტორი პასუხისმგებელია სტატიის შინაარსზე

 

კონფერენციის სამუშაო ენებია: ქართული, ინგლისური

კონფერენციის ჩატარების ადგილი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი;  გიორგი ნიკოლაძის დარბაზი (მე-3 სართული), კოსტავას 77.

თარიღი:  5   თებერვალი, 2024 წელი

რეგისტრაციის დაწყების დრო:  11:00 სთ.        

კონფერენციის დაწყების დრო:  11:30  სთ.

 

საკონტაქტო ინფორმაცია: საჭიროების შემთხვევაში მოგვმართეთ ელფოსტის მისამართზე: gtuconference24@gmai.com

საკონტაქტო პირები:   თამარ ხოხობაშვილი - 571 11 49 11;

                                         დარეჯან ცუცქირიძე - 577 55 08 65;

                                         ნანა ბახსოლიანი - 599 46 44 69.For English Click here

სიახლეებში დაბრუნება