მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

საერთაშორისო კონფერენციები

საერთაშორისო კონფერენციები

25-03-2009
მსოფლიოს სამეცნიერო და საინჟინრო აკადემია და საზოგადოების (WSEAS, http://www.wseas.com/) ეგიდით თბილისში, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2009 წლის 26-28 ივნისს ჩატარდება საერთაშორისო კონფერენციები საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომპიუტინგის მიმართულებით:
 
 
კონფერენციებში მონაწილე ქართველი მეცნიერთათვის გათვალისწინებულია გარკვეული შეღავათები (რეგისტრაცია და სხვ.).
 
ახალგაზრდა (ქართველი) მონაწილეებისთვის საქართველოს სამეცნიერო ფონდი გეგმავს გარკვეულ ფინანსურ წახალისებას.
 
დაინტერესებულმა პირებმა შეიძლება მიმართონ კონფერენციის კოორდინატორს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეში, ასოც. პროფ. თამარ ლომინაძეს (TLominadze@yahoo.com).
 
საუკეთესო სტატიები გამოქვეყნდება იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალში “International Journal for Computational Methods (IJCM), გამომცემლობა WorldScientific (http://www.worldscientific.com/).   
 

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11