მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სტუ-ის რექტორი, პროფესორი დავით გურგენიძე მსოფლიო ბანკის წარმომადგენელს, დოქტორ შირო ნაკატას შეხვდა

სტუ-ის რექტორი, პროფესორი დავით გურგენიძე მსოფლიო ბანკის წარმომადგენელს, დოქტორ შირო ნაკატას შეხვდა

31-03-2023


საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორი, პროფესორი დავით გურგენიძე მსოფლიო ბანკის უმაღლესი განათლების გლობალური პრაქტიკის ეკონომისტს ევროპასა და ცენტრალურ აზიაში, დოქტორ შირო ნაკატას შეხვდა და უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარების გეგმა გააცნო.

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორი მსოფლიო ბანკის წარმომადგენელს ესაუბრა უნივერსიტეტის განვითარების მხარდამჭერ პროცესებზე, რაც უმაღლესი სასწავლებლის ყველა ფაკულტეტსა და სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტში მიმდინარეობს.

რექტორის, პროფესორ დავით გურგენიძის განაცხადებით, უნივერსიტეტში ეტაპობრივად ხდება საგანმანათლებლო პროგრამების მოდიფიცირება, ასევე, ევროპის წამყვან უნივერსიტეტებსა და სამეცნიერო-კვლევით ორგანიზაციებთან კოლაბორაციით, ახალი საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავება, მათთვის თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი სასწავლო-კვლევითი ინფრასტრუქტურისა და კვლევების ინტერნაციონალიზაციის უზრუნველყოფა, რაც ტექნიკურ უნივერსიტეტს შესაძლებლობას მისცემს ახალი მიმართულებები აამოქმედოს და კონკურენტუნარიანი, მაღალკვალიფიციური სპეციალისტები მოამზადოს.  

 „ახალი ტრანსდისციპლინური საგანმანათლებლო პროგრამების დანერგვის მიზნით, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ფაკულტეტები აქტიურად მუშაობენ. პარალელურად, ხდება არსებული პროგრამების მოდიფიცირება. უნივერსიტეტში, ევროპის სხვადასხვა უმაღლეს სასწავლებელთან პარტნიორობით, უკვე მოქმედებს სასწავლო პროგრამები, რომლებიც სტუდენტებს ერთდროულად ორი დიპლომის მოპოვების შესაძლებლობას აძლევს. ახალი საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავების პროცესში კი ჩვენი პარტნიორები ევროპის წამყვანი უნივერსიტეტები და სამეცნიერო-კვლევითი ორგანიზაციები არიან. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მიზანია, ეტაპობრივად დაინერგოს საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკა, რაც თავისთავად ნიშნავს სტუდენტთა კარიერული განვითარების მხარდაჭერას. ეს პროცესი მოიცავს საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავებისას კრეატიულ მიდგომებს, ინოვაციური მექანიზმების გამოყენებას, უახლესი ტექნოლოგიებით აღჭურვილი ლაბორატორიების გახსნას, პრაქტიკის კომპონენტის, ტრენინგების, კვლევების გააქტიურებას და ასევე, უნივერსიტეტსა და ბიზნესინდუსტრიებს შორის კავშირის გაძლიერებას. მთელ ამ პროცესსა და ახალი, თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი სასწავლო პროგრამების დანერგვას უნივერსიტეტი აუცილებლად მიიჩნევს, რადგან თვლის, რომ მხოლოდ ამგვარად არის შესაძლებელი შრომის ბაზარზე კონკურენტუნარიანი და მაღალკვალიფიციური ახალგაზრდა კადრების მომზადება, რომლებიც მათ წინაშე არსებულ მზარდ გამოწვევებს უნივერსიტეტში მიღებული ცოდნით დაძლევენ“, - აღნიშნა რექტორმა, დავით გურგენიძემ.

რექტორმა მსოფლიო ბანკის წარმომადგენელს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ინფრასტრუქტურა და თანამედროვე აპარატურითა და ტექნიკით აღჭურვილი სასწავლო-კვლევითი ლაბორატორიები დაათვალიერებინა.

მსოფლიო ბანკის უმაღლესი განათლების გლობალური პრაქტიკის ეკონომისტმა, დოქტორმა შირო ნაკატამ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის განვითარების ტემპი და მიმდინარე პროცესები დადებითად შეაფასა. როგორც დოქტორმა შირო ნაკატამ აღნიშნა, მსოფლიო ბანკის კონკურენტული ინოვაციის ფონდის სტრატეგის მიზანია, ხელი შეუწყოს სახელმწიფო უნივერსიტეტებში საგანმანათლებლო პროგრამებისა და სასწავლო ინფრასტრუქტურის სწრაფ მოდერნიზაციას და შრომის ბაზართან კავშირების გაძლიერებას, რათა სახელმწიფო უნივერსიტეტებმა სტრატეგიული განვითარების გეგმების განხორციელება და ამასთან ერთად, სწავლებისა და კვლევების პროცესში ინოვაციების დანერგვა ეფექტიანად და მოკლე ვადაში შეძლონ.

შეხვედრის დასასრულს, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორმა მსოფლიო ბანკის წარმომადგენელს უნივერსიტეტის აკადემიური და საერთაშორისო მასშტაბის სამეცნიერო მიღწევები გააცნო.


სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11