მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სტიპენდიის კონკურსის შედეგები

სტიპენდიის კონკურსის შედეგები

09-02-2009
ახალგაზრდა მეცნიერთათვის ილია ჭავჭავაძის სახელობის სტიპენდიის კონკურსის შედეგები
 
სსიპ – „ქართველოლოგიის, ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებების ფონდმა (რუსთაველის ფონდმა)“ გამოავლინა 2008 წლის 29 სექტემბერს ახალგაზრდა მეცნიერთათვის ილია ჭავჭავაძის სახელობის სტიპენდიის მოსაპოვებლად გამოცხადებული კონკურსის გამარჯვებულები.

კონკურსი მიზნად ისახავდა იმ ახალგაზრდა მეცნიერთა (მაგისტრანტები, დოქტორანტები) წახალისებას, რომლებიც სწავლობენ საქართველოს აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო ან / და სამეცნიერო-კვლევით დაწესებულებებში, ქართველოლოგიის, ჰუმანიტარული, ეკონომიკური ან სოციალური მეცნიერებების განხრით და გამოირჩევიან აქტიური სამეცნიერო საქმიანობით.
2009 წლის იანვრიდან ერთი წლის მანძილზე გამარჯვებული ახალგაზრდა მეცნიერები მიიღებენ ყოველთვიურ სტიპენდიას 300 ლარის ოდენობით. საკონკურსო კომისიამ შეარჩა 15 საუკეთესო აპლიკანტი.

იხილეთ კონკურსის შედეგები:
 
 
 
 
სარეგისტრაციო
სახელი, გვარი
სასწავლებელი
სპეციალობა
სტატუსი
1
 01_CH_08
ლერი თავაძე
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 ისტორია
 დოქტორანტი
2
 04_CH_08
მარინე მარინაშვილი
თბილისის სახელმწიფო ეკონომიკური უნივერსიტეტი
 სამართალი
 დოქტორანტი
3
 05_CH_08
მაია დანელია
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 ფილოლოგია
 დოქტორანტი
4
 06_CH_08
ნათია ფურცელაძე
ივანე ჯავახიშვილი სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 თარგმანის თეორია
 მაგისტრანტი
5
 07_CH_08
თამთა ხალვაში
საქართველოს უნივერსიტეტი
 ფსიქოლოგია
 დოქტორანტი
6
 08_CH_08
მიხეილ ქართველიშვილი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 ისტორია
მაგისტრანტი
7
 10_CH_08
გიორგი ნარიმანაშვილი
აზიისა და აფრიკის ინსტიტუტი
 აღმოსავლეთ მცოდნეობა
 დოქტორანტი
8
 15_CH_08
დიანა ანფიმიადი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 ენათმეცნიერება
 დოქტორანტი
9
 18_CH_08
ეკატერინე ბუჩუკური
კონსერვატორია
 მუსიკათ მცოდნეობა
 დოქტორანტი
10
 19_CH_08
გიორგი მადუაშვილი
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
 სამართალი
 დოქტორანტი
11
 20_CH_08
გიორგი გვალია
ილია ჭავჭავაძის უნივერსიტეტი
 საერთაშრისო ურთიერთობები
 დოქტორანტი
12
 21_CH_08
გიორგი გორაშვილი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 სამართალი
 დოქტორანტი
13
 23_CH_08
ქეთევან ნინიძე
ილია ჭავჭავაძის უნივერსიტეტი
 ფილოლოგია
 დოქტორანტი
14
 25_CH_08
ზურაბ ბარათაშვილი
 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 ლინგვისტიკა
მაგისტრანტი
15
 27_CH_08
პაატა ჯაფარიძე
 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 აღმოსავლეთ მცოდნეობა
 დოქტორანტი

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11