მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტური თვითმმართველობის არჩევნები ჩატარდება მიმდინარე წლის 26 დეკემბერს.

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტური თვითმმართველობის არჩევნები ჩატარდება მიმდინარე წლის 26 დეკემბერს.

06-12-2022

კანდიდატთა რეგისტრაცია საფაკულტეტო საარჩევნო კომისიებში, სტუდენტური თვითმმართველობის დებულების შესაბამისად, 12-დან 18 დეკემბრის ჩათვლით წარიმართება.

სტუს სტუდენტური თვითმმართველობის გამგეობის დადგენილება არჩევნების ჩატარების შესახებ

დამატებითი ინფორმაციისთვის მიმართეთ სტუ-ის სტუდენტურ თვითმმართველობას,

სტუ-ის ადმინისტრაციული კორპუსი (მერაბ კოსტავას 77), ოთახი #239 ტელ.: 032 277 11 11 /7031


სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11