მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

დიზაინის საერთაშორისო სკოლის აკადემიური პერსონალის არჩევის მიზნით გამოცხადებული კონკურსის საბოლოო შედეგები

დიზაინის საერთაშორისო სკოლის აკადემიური პერსონალის არჩევის მიზნით გამოცხადებული კონკურსის საბოლოო შედეგები

27-09-2022

სტუ-ს აკადემიური საბჭოს 2022 წლის 04 აგვისტოს №01-05-04/99 დადგენილების საფუძველზე, სტუ-ს რექტორის 2022 წლის 05 აგვისტოს MES 8 22 0000878295 ბრძანებითუნივერსიტეტის დიზაინის საერთაშორისო სკოლის აკადემიური პერსონალის არჩევის მიზნითგამოცხადებულ კონკურსში საკონკურსო კომისიის 2022 წლის 22 სექტემბრის (შემაჯამებელი ოქმი #2) გადაწყვეტილების შესაბამისად, გამარჯვებულად გამოცხადდნენ:

პროფესორის თანამდებობაზე;

1. ალექსანდრე ნონეშვილი  - 240 სთ - საგანთა ჯგუფი-1;

2. მალხაზი რაზმაძე - 240 სთ - საგანთა ჯგუფი-1;

3. გიორგი ხატიაშვილი - 480 სთ - საგანთა ჯგუფი-4;

4. პოლ რობერტ ქერელ - 240 სთ - საგანთა ჯგუფი-6.

ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე;

1. ლაშა ქობულია - 500 სთ - საგანთა ჯგუფი -3;

2. .ალექსანდრე მგალობლიშვილი - 500 სთ - საგანთა ჯგუფი -4;

3. მარიამ სამარღანიშვილი - 250 სთ - საგანთა ჯგუფი -4.

ასისტენტ-პროფესორის თანამდებობაზე;

1. მაია ნანობაშვილი - 520 სთ - საგანთა ჯგუფი -2;

2. .ანა ელიზაროვა -260 სთ - საგანთა ჯგუფი -5.

კონკურსში გამარჯვებული პირები საკონკურსო პირობების შესაბამისად, თანამდებობაზე არჩეული იქნენ 4 წლის ვადით და მათთან აფილირების და შრომითი ხელშეკრულებები დაიდება 2022/2023 სასწავლო წლიდან.

 


სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11