მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სტუ-ში 2022/2023 სასწავლო წელს სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები გამოცდების (დამატებითი მიღება) კოეფიციენტებით რანჟირების საფაკულტეტო დოკუმენტები

სტუ-ში 2022/2023 სასწავლო წელს სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები გამოცდების (დამატებითი მიღება) კოეფიციენტებით რანჟირების საფაკულტეტო დოკუმენტები

27-09-2022 სამშენებლო ფაკულტეტი
ენერგეტიკის ფაკულტეტი
სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი
ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი
სატრანსპორტო სისტემების და მექანიკის ინჟინერიის ფაკულტეტი
სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი 
ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი
აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი
ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11