მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სტუ-ში 2022/2023 სასწავლო წლისათვის სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები (დამატებითი მიღება) უცხო ენის გამოცდების შედეგები აპელაციის გათვალისწინებით

სტუ-ში 2022/2023 სასწავლო წლისათვის სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები (დამატებითი მიღება) უცხო ენის გამოცდების შედეგები აპელაციის გათვალისწინებით

26-09-2022

სამაგისტრო პროგრამა - „მშენებლობა“

·       ინგლისური ენა

·       რუსული ენა

სამაგისტრო პროგრამა - „გეოლოგია“

·       ინგლისური ენა

·       რუსული ენა

სამაგისტრო პროგრამა - „ნავთობისა და გაზის ტექნოლოგიები“ (რუსულენოვანი)

·       ინგლისური ენა

სამაგისტრო პროგრამა - „საერთაშორისო ურთიერთობები“

·       ინგლისური ენა

სამაგისტრო პროგრამა - „ კომპიუტერული სისტემები და ქსელური ტექნოლოგიები“

·       ინგლისური ენა

სამაგისტრო პროგრამა - ” ბიოსამედიცინო ინჟინერია“ (ინგლისურენოვანი)

·       ინგლისური ენა

სამაგისტრო პროგრამა  - „საბანკო პროცესების მართვა“

·       ინგლისური ენა

 


სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11