მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სტუ-ში 2022/2023 სასწავლო წელს სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები (დამატებითი მიღება) სასპეციალიზაციო გამოცდების შედეგები აპელაციის გათვალისწინებით

სტუ-ში 2022/2023 სასწავლო წელს სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები (დამატებითი მიღება) სასპეციალიზაციო გამოცდების შედეგები აპელაციის გათვალისწინებით

26-09-2022

სამშენებლო ფაკულტეტი

ენერგეტიკის ფაკულტეტი

სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი

სატრანსპორტო სისტემების და მექანიკის ინჟინერიის ფაკულტეტი

სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი

ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი

აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი

 


სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11