მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სტუ-ში 2022/2023 სასწავლო წლისათვის სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები დამატებითი მიღება უცხო ენის გამოცდების პირველადი შედეგები

სტუ-ში 2022/2023 სასწავლო წლისათვის სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები დამატებითი მიღება უცხო ენის გამოცდების პირველადი შედეგები

23-09-2022

სამაგისტრო პროგრამა - „მშენებლობა“

·       ინგლისური ენა

·       რუსული ენა

სამაგისტრო პროგრამა - „გეოლოგია“

·       ინგლისური ენა

·       რუსული ენა

სამაგისტრო პროგრამა - „ნავთობისა და გაზის ტექნოლოგიები“ (რუსულენოვანი)

·       ინგლისური ენა

სამაგისტრო პროგრამა - „საერთაშორისო ურთიერთობები“

·       ინგლისური ენა

სამაგისტრო პროგრამა - „ კომპიუტერული სისტემები და ქსელური ტექნოლოგიები“

·       ინგლისური ენა

სამაგისტრო პროგრამა - ” ბიოსამედიცინო ინჟინერია“ (ინგლისურენოვანი)

·       ინგლისური ენა

სამაგისტრო პროგრამა  - „საბანკო პროცესების მართვა“

·       ინგლისური ენა

 


სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11