მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სტუ-ში 2022/2023 სასწავლო წელს სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები (დამატებითი მიღება) სასპეციალიზაციო გამოცდების პირველადი შედეგები

სტუ-ში 2022/2023 სასწავლო წელს სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები (დამატებითი მიღება) სასპეციალიზაციო გამოცდების პირველადი შედეგები

23-09-2022

სამშენებლო ფაკულტეტი

ენერგეტიკის ფაკულტეტი

სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი

სატრანსპორტო სისტემების და მექანიკის ინჟინერიის ფაკულტეტი

სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი

ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი

აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტისიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11