მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სტუ-ში 2022/2023 სასწავლო წლისათვის სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები (დამატებითი მიღება) უცხო ენაში გასაუბრების შედეგები

სტუ-ში 2022/2023 სასწავლო წლისათვის სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები (დამატებითი მიღება) უცხო ენაში გასაუბრების შედეგები

0322 77 11 11