მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სტუ-ში ფაკულტეტების მიხედვით 2022/2023 სასწავლო წელს სადოქტორო პროგრამებზე დროებით საფაკულტეტო კომისიების მიერ ჩასარიცხად რეკომენდირებულ აპლიკანტთა სიები

სტუ-ში ფაკულტეტების მიხედვით 2022/2023 სასწავლო წელს სადოქტორო პროგრამებზე დროებით საფაკულტეტო კომისიების მიერ ჩასარიცხად რეკომენდირებულ აპლიკანტთა სიები

0322 77 11 11