მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სტუ-ში 2022/2023 სასწავლო წელს სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები გამოცდების კოეფიციენტებით რანჟირების საფაკულტეტო დოკუმენტები

სტუ-ში 2022/2023 სასწავლო წელს სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები გამოცდების კოეფიციენტებით რანჟირების საფაკულტეტო დოკუმენტები

16-09-2022

სამშენებლო ფაკულტეტი

ენერგეტიკის ფაკულტეტი

სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი

სატრანსპორტო სისტემების და მექანიკის ინჟინერიის ფაკულტეტი

არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი

სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი

ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი

დიზაინის საერთაშორისო სკოლა

აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი

საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიების და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტისიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11