მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 2022/2023 სასწავლო წელს სადოქტორო პროგრამებზე მისაღები უცხო ენის გამოცდის შედეგები აპელაციის გათვალისწინებით

საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 2022/2023 სასწავლო წელს სადოქტორო პროგრამებზე მისაღები უცხო ენის გამოცდის შედეგები აპელაციის გათვალისწინებით

16-09-2022

სადოქტორო პროგრამა - „მშენებლობა“

·       ინგლისური

სადოქტორო პროგრამა - „ინოვაციებისა და ოპერაციათა მენეჯმენტი „

·       რუსული

სადოქტორო პროგრამა - „ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერია“

·       ინგლისური

სადოქტორო პროგრამა - „გეოლოგია“

·       ინგლისური

სადოქტორო პროგრამა - „საინჟინრო გეოდეზია“

·       ინგლისური

სადოქტორო პროგრამა - „სამთო ტექნოლოგიები“

·       ინგლისური

სადოქტორო პროგრამა - „პროფესიული უსაფრთხოება და ჯანმრთელობა“

·       ინგლისური

სადოქტორო პროგრამა - „მასალათმცოდნეობა“

·       ინგლისური

სადოქტორო პროგრამა - „ტრანსპორტი“

·       ინგლისური

სადოქტორო პროგრამა - „მექანიკის ინჟინერია და ტექნოლოგია“

·       ინგლისური

სადოქტორო პროგრამა - „არქიტექტურა“

·       ინგლისური

სადოქტორო პროგრამა -„ინფორმატიკა“

·       ინგლისური

სადოქტორო პროგრამა - „მათემატიკა“

·       ინგლისური

სადოქტორო პროგრამა - „ციფრული სატელეკომუნიკაციო ტექნოლოგიები“

·       ინგლისური

სადოქტორო პროგრამა - „აგრარული ეკონომიკა“

·       ინგლისური

სადოქტორო პროგრამა - „აგრარული ტექნოლოგიები“

·       ინგლისური

სადოქტორო პროგრამა -„სასურსათო ტექნოლოგია“

·       ინგლისური

·       რუსული

სადოქტორო პროგრამა - „სატყეო საქმე“

·       ინგლისური

სადოქტორო პროგრამა - „ბიზნესის ადმინისტრირება“

·       ინგლისური

სადოქტორო პროგრამა - „საჯარო მმართველობა“

·       ინგლისური

სადოქტორო პროგრამა - „ეკონომიკა“

·       ინგლისური

სადოქტორო პროგრამა - „სოციალური მეცნიერებები“

·       ინგლისური

სადოქტორო პროგრამა - „არქეოლოგია“

·       ინგლისური

·       გერმანული

·       რუსული

სადოქტორო პროგრამა - „თეოლოგია“

·       ინგლისური

 


სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11