მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 2022/2023 სასწავლო წელს სადოქტორო პროგრამებზე მისაღები უცხო ენაში გასაუბრების შედეგები

საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 2022/2023 სასწავლო წელს სადოქტორო პროგრამებზე მისაღები უცხო ენაში გასაუბრების შედეგები

0322 77 11 11