მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სტუ-ში 2022/2023 სასწავლო წლისათვის სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები უცხო ენის გამოცდების პირველადი შედეგები

სტუ-ში 2022/2023 სასწავლო წლისათვის სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები უცხო ენის გამოცდების პირველადი შედეგები

13-09-2022

სამაგისტრო პროგრამა - „მშენებლობა“

·       ინგლისური ენა

·       რუსული ენა

·       გერმანული ენა

სამაგისტრო პროგრამა - „წყლის ინჟინერია“ (ინგლისურენოვანი)

·       ინგლისური ენა

სამაგისტრო პროგრამა - „სამთო და გეოინჟინერია“

·       ინგლისური ენა

·       რუსული ენა

სამაგისტრო პროგრამა - „გეოლოგია“

·       ინგლისური ენა

·       რუსული ენა

სამაგისტრო პროგრამა - „ნავთობისა და გაზის ტექნოლოგიები“

·       ინგლისური ენა

სამაგისტრო პროგრამა - „საინჟინრო გეოდეზია“

·       ინგლისური ენა

·       რუსული ენა

სამაგისტრო პროგრამა - „პროფესიული უსაფრთხოება და ჯანმრთელობა“

·       ინგლისური ენა

·       რუსული ენა

სამაგისტრო პროგრამა - „ლოგისტიკა“

·       ინგლისური ენა

სამაგისტრო პროგრამა - „ ტრანსპორტი“

·       ინგლისური ენა

სამაგისტრო პროგრამა - ”არქიტექტურა“

·       ინგლისური ენა

·       რუსული ენა

·       გერმანული ენა

სამაგისტრო პროგრამა - „სამართალი“

·       ინგლისური ენა

სამაგისტრო პროგრამა - „საერთაშორისო ურთიერთობები“

·       ინგლისური ენა

·       რუსული ენა

სამაგისტრო პროგრამა - „ კომპიუტერული სისტემები და ქსელური ტექნოლოგიები“

·       ინგლისური ენა

სამაგისტრო პროგრამა - ” ბიოსამედიცინო ინჟინერია“

·       ინგლისური ენა

სამაგისტრო პროგრამა - „მევენახეობა და ენოლოგია „ (ინგლისურენოვანი)

·       ინგლისური ენა

სამაგისტრო პროგრამა - „მევენახეობა და მეღვინეობა“

·       ინგლისური ენა

სამაგისტრო პროგრამა - ” მეცხოველეობა“

·       ინგლისური ენა

სამაგისტრო პროგრამა - „ სასოფლო- სამეურნეო ჰიდრომელიორაცია“

·       ინგლისური ენა

·       რუსული ენა

სამაგისტრო პროგრამა - „ბიზნესის ადმინისტრირება“

·      ინგლისური ენა

სამაგისტრო პროგრამა  - „საბანკო პროცესების მართვა“

·       ინგლისური ენა

სამაგისტრო პროგრამა - „საჯარო მმართველობა“

·       ინგლისური ენა


სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11