მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სტუ-ში 2022/2023 სასწავლო წლისათვის სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები სასპეციალიზაციო გამოცდების პირველადი შედეგები

სტუ-ში 2022/2023 სასწავლო წლისათვის სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები სასპეციალიზაციო გამოცდების პირველადი შედეგები

13-09-2022 ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი


სამაგისტრო პროგრამა - "ბიზნესის ადმინისტრირება"


აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი


სამაგისტრო პროგრამა - "მევენახეობა და ენოლოგია" (ინგლისურენოვანი)სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11