მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სტუ-ში 2022/2023 სასწავლო წლისათვის სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები სასპეციალიზაციო გამოცდების პირველადი შედეგები

სტუ-ში 2022/2023 სასწავლო წლისათვის სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები სასპეციალიზაციო გამოცდების პირველადი შედეგები

12-09-2022


სამშენებლო ფაკულტეტი

ენერგეტიკის ფაკულტეტი

სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი

სატრანსპორტო სისტემების და მექანიკის ინჟინერიის ფაკულტეტი

არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი

სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი

ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი

დიზაინის საერთაშორისო სკოლა

აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი

საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიების და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტი

 


სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11