მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სტუ-ში სადოქტორო პროგრამებზე ჩარიცხვის მსურველთა რეგისტრაცია იწყება

სტუ-ში სადოქტორო პროგრამებზე ჩარიცხვის მსურველთა რეგისტრაცია იწყება

01-09-2022

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორის  2022 წლის 10 აგვისტოს MES 4 22 0000892637 ბრძანებების თანახმად და სტუ-ის აკადემიური საბჭოს 2022 წლის 4 აგვისტოს N01-05-04/104 დადგენილების საფუძველზე, სადოქტორო პროგრამებზე ჩარიცხვის მსურველთა რეგისტრაცია იწყება.

რეგისტრაცია განხორციელდება ელექტრონულ პლატფორმაზე: register.gtu.ge ,
6 სექტემბრიდან  9 სექტემბრის ჩათვლით.

დეტალური ინფორმაციისათვის ეწვიეთ:
სსიპ საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტი 2022/2023 სასწავლო წელს აცხადებს მიღებას სადოქტორო პროგრამებზე


სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11