მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სტუ-ის ფარგლებში შიდა მობილობის წესით გადასვლის მსურველი სტუდენტების საყურადღებოდ

სტუ-ის ფარგლებში შიდა მობილობის წესით გადასვლის მსურველი სტუდენტების საყურადღებოდ

01-09-2022

ძვირფასო სტუდენტებო, საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში, 2022 - 2023 სასწავლო წლის პირველი სემესტრიდან, სწავლების სამივე საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამებზე შიდა მობილობის პროცესი დაიწყო.

სტუ-ის ფარგლებში, საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამებზე შიდა მობილობის მსურველმა სტუდენტებმა, 2022 წლის 31 აგვისტოდან 9 სექტემბრის ჩათვლით, შაბათ-კვირის გარდა, შესაბამის ფაკულტეტს განცხადებით (დანართი 1) უნდა მიმართონ.

სტუდენტებს ვთხოვთ, გაითვალისწინონ, რომ 2022-2023 სასწავლო წლის პირველი სემესტრიდან სტუ-ის ფარგლებში საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის (შიდა მობილობა) შესახებ ბრძანება გამოქვეყნდება არა უგვიანეს 2022 წლის 3 ოქტომბრისა.

საქართველოს ტენიკური უნივერსიტეტის ფარგლებში შიდა მობილობის პროცესი სტუ-ის რექტორის ბრძანების (MES 5 22 0000959076; 29/08/2022) შესაბამისად მიმდინარეობს.

 


სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11