მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

დიზაინის საერთაშორისო სკოლის სამაგისტრო პროგრამა

დიზაინის საერთაშორისო სკოლის სამაგისტრო პროგრამა

31-08-2022

• დიზაინის სამაგისტრო პროგრამა:

კვალიფიკაცია: ხელოვნების მაგისტრი დიზაინში (10 ადგილი)

მიმართულება: ხელოვნება

პროგრამის მოცულობა: 120 კრედიტი

პროგრამის საფასური: 2250 ლარი

პროგრამის სტატუსი: აკრედიტებული

დაფინანსება: გრანტის მოპოვების შემთხვევაში, ფინანსდება

სახელმწიფოს მხრიდან

სწავლების ენა: ინგლისური

პროგრამის მიზანია თანამედროვე დიზაინის სფეროში არსებული

მსოფლიო სტანდარტების შესაბამისი თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა

მისცეს მაგისტრის საფეხურის სტუდენტებს, რომლებიც შეძლებენ

პროფესიული ადგილი დაიმკვიდრონ დიზაინის საერთაშორისო ბაზარზე.

ამასთანავე, უზრუნველყოს სტუდენტები დიზაინის სფეროში სხვადასხვა

მიმართულებით დასაქმებისთვის აუცილებელი სრულყოფილი ცოდნითა

და უნარჩვევებით. იქნება ეს: ინტერიერის, ავეჯის, პროდუქტის,

ტრანსპორტის, ვიზუალური კომუნიკაციის დიზაინი თუ სხვა მომიჯნავე

პროფესიული განხრები.


სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11