მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

საერთაშორისო ფონდი Visegrad

საერთაშორისო ფონდი Visegrad

05-12-2008

სამაგისტრო და სადოქტორო სტიპენდიათა პროგრამები
საერთაშორისო ფონდი
Visegrad

საერთაშორისო ფონდი Visegrad აცხადებს სამაგისტრო და სადოქტორო სტიპენდიათა პროგრამებს 2009 სასწავლო წლისთვის.
მონაწილეობა აღნიშნულ პროგრამებში შეუძლია კანდიდატს ბაკალავრის ხარისხით, ვისაც სურვილი აქვს გააგრძელოს მაგისტრატურა (გრანტი ითვალისწინებს 1-4 სასწავლო სემესტრის დაფინასებას მაგისტრის ხარისხის მოსაპოვებლად) ან დოქტორანტურა, თუ მსურველი ფლობს მაგისტრის ხარისხს (1 ან 2 სასწავლო სემესტრის დაფინასება დოქტორის ხარისხის მოსაპოვებლად).
კონკურსში გამარჯვებულ კანდიდატები სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა ექნებათ Visegrad ფონდის ჯგუფის ქვეყნების ნებისმიერ აკრედიტებულ სასწავლო დაწესებულებაში (ჩეხეთის რესპუბლიკა, ვენგრია, პოლონეთი და სლოვაკიის რესპუბლიკა).

დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ:
პროგრამის მენეჯერს, ქალბატონ დანა პეკარიკოვას
Ms. Dana Pekarikova
Visegrad Scholarships Program Manager
Tel: +421 259 203 804
E-mail: pekarikova@visegradfund.org
URL: www.scholarships.visegradfund.org


სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11