მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სტუ-ის ენერგეტიკის ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამები

სტუ-ის ენერგეტიკის ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამები

23-08-20221.   ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერია

კვალიფიკაცია: ენერგეტიკის და ელექტროინჟინერიის მაგისტრი (75 ადგილი)

მიმართულება:  საინჟინრო 

პროგრამის მოცულობა: 120

პროგრამის საფასური: 2250 ლარი

პროგრამის სტატუსი:  აკრედიტებული

დაფინანსება: გრანტის მოპოვების შემთხვევაში, ფინანსდება სახელმწიფოს მხრიდან

სამაგისტრო პროგრამის მიზანია, ენერგეტიკისა და ელექტროინჟინერიის დარგისა და ქვედარგებისათვის, მაღალკვალიფიციური სპეციალისტების მომზადება.

2.   ტექნოლოგიური პროექტების მენეჯმენტი და ინდუსტრიული პოლიტიკა

კვალიფიკაცია: პროექტების მენეჯმენტის მაგისტრი  (12 ადგილი)

მიმართულება:  ბიზნესი და ეკონომიკა  

პროგრამის მოცულობა: 120 კრედიტი

პროგრამის საფასური: 2250 ლარი

პროგრამის სტატუსი:  აკრედიტებული

დაფინანსება: გრანტის მოპოვების შემთხვევაში, ფინანსდება სახელმწიფოს მხრიდან

სწავლების ენა - ქართული.

პროგრამის მიზანია, მაღალკვალიფიციური სპეციალისტების მომზადება ინოვაციური გადაწყვეტილებების შემუშავებისა და რეალიზებისთვის, საწარმოო სისტემებთან და ინდუსტრიულ პოლიტიკასთან მიმართებაში.

 


სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11