მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სტუ-ის 32-მა საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამამ წლევანდელი სახელმწიფო დაფინანსება მოიპოვა

სტუ-ის 32-მა საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამამ წლევანდელი სახელმწიფო დაფინანსება მოიპოვა

16-08-2022


საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 32 პრიორიტეტულ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამას, 2022-2023 სასწავლო წელს, სახელმწიფო აფინანსებს. შესაბამისად, საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში, აღნიშნულ პროგრამებზე წელს ჩარიცხული აბიტურიენტების (პირველკურსელების) სწავლის საფასურს სახელმწიფო 4 წლის მანძილზე სრულად დააფინანსებს.

სახელმწიფო დაფინანსება საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შემდეგმა პრიორიტეტულმა საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებმა მოიპოვა:

 1. მშენებლობა | 0030101
 2. ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერია | 0030105
 3. გეოლოგია | 0030108
 4. სამთო და გეოინჟინერია | 0030109
 5. საინჟინრო გეოდეზია | 0030110
 6. არქიტექტურა | 0030127
 7. მათემატიკა | 0030136
 8. საინჟინრო ფიზიკა | 0030137
 9. აგრარული ტექნოლოგიები | 0030144
 10. სასურსათო ტექნოლოგია | 0030147
 11. სატყეო საქმე | 0030151
 12. აგროინჟინერია | 0030150
 13. მეცხოველეობა | 0030148
 14. აგრონომია | 0030146
 15. ნიადაგისა და წყლის რესურსების ინჟინერია | 0030149
 16. ქიმია | 0030114
 17. ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერია | 0030113
 18. მექანიკის ინჟინერია და ტექნოლოგია | 0030123
 19. სამრეწველო ინჟინერია და ტექნოლოგია | 0030122
 20. საინჟინრო უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვა | 0030111
 21. მართვის სისტემები, ავტომატიზაცია და ტესტ-ინჟინერინგი | 0030140
 22. ბიოსამედიცინო ინჟინერია | 0030138
 23. მეტალურგია | 0030115
 24. მასალათმცოდნეობა | 0030116
 25. მევენახეობა და ენოლოგია | 0030145
 26. მთის მდგრადი ტურიზმი და მასპინძლობის მენეჯმენტი | 0030163  
 27. მთიანი რეგიონების ორგანული ფერმერული სისტემების მართვა | 0030164  
 28. ბუნებრივი საფრთხეები, მდგრადი გარემო და დაცვა | 0030165
 29. მთის სოფლის გარემოს მდგრადი განვითარება | 0030162
 30. გარემოსდაცვითი ინჟინერია | 0030117
 31. ციფრული სატელეკომუნიკაციო ტექნოლოგიები | 0030141  
 32. ტრანსპორტი | 0030120

საგანმანათლებლო პროგრამებზე სრულად დაფინანსებული ადგილების რაოდენობის შესახებ დეტალური ინფორმაცია ახლო მომავალში გამოქვეყნდება.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანების თანახმად, 2022-2023 სასწავლო წელს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს პრიორიტეტული საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამების დაფინანსებისთვის 3 966 750 ლარი გამოეყო.

პრიორიტეტული საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამების სია დამტკიცებულია „2022-2023 სასწავლო წელს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებზე პროგრამული დაფინანსების გაცემის წესისა და პირობების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს განათლებსა და მეცნიერების მინისტრის 2022 წლის 12 აგვისტოს N92/ნ ბრძანების შესაბამისად.


სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11