მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ინტერნშიპი გერმანიაში

ინტერნშიპი გერმანიაში

03-12-2008
ინტერნშიპი გერმანიაში 
ბონის საერთაშორისო დასაქმების სამსახური (ZAV)
 
 
ბონის საერთაშორისო დასაქმების სამსახური (ZAV) იწვევს გერმანიაში ინტერნშიპის გავლის მსურველებს-უცხოელ სტუდენტებს. ზემოხსენებული ცენტრი თვალისწინებს მსურველთა სტაჟირებას ძირითადად ელექტრონიკის და მანქანათმშენებლობის სფეროში და იწვევს სტუდენტებს შესაბამის  სპესიალობებზე. ასევე, ZAV-ის ცენტრი განიხილავს სტაჟირების გავლის მსურველ კანდიდატებსაც შემდეგი სპეციალობებით: ინფორმატიკა, მენეჯმენტი (მარკეტინგი და ფინანსები), ეკონომიკა და ტურიზმი.
კანდიდატის ასაკი უნდა აღემატებოდეს  18 წელს და იგი უნდა გადიოდეს  შესაბამისი დასწრებული სწავლების სრულ კურსს.
ინტერნშიპის ხანგრძლივობა: 3-12 თვე.
დაინტერესებულ სტუდენტებს შეუძლიათ მიმართონ ზემოხსენებულ სამსახურს შემდეგ მისამართზე:
 
საკონტაქტო პირი - Marco Vagge
 
 
 
 Bundesagentur fŰr Arbeit                                               German Federal Employment Agency
 Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV)               International Placement Services (ZAV)
 Team 323 - Studentenvermittlung                                   Team 323 - Placement of Students
 Villemombler Str. 76                                                         Villemombler Str. 76
 D-53123 Bonn                                                                  D-53123 Bonn
 Tel.: 0049 (0)228 713 1330                                              Tel.: 0049 (0)228 713 1330
 Fax: 0049 (0)228 713 270 1037                                       Fax: 0049 (0)228 713 270 1037
ZAV-Bonn.Studenten@arbeitsagentur.de                        ZAV-Bonn.Studenten@arbeitsagentur.de

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11