მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ეროვნული თავდაცვის აკადემიაში სამეცნიერო - პრაქტიკულ კონფერენცია - ,,კომუნიკაციის როლი მართვის პროცესში და მისი ფსიქოლოგიური ასპექტები " გაიმართება

ეროვნული თავდაცვის აკადემიაში სამეცნიერო - პრაქტიკულ კონფერენცია - ,,კომუნიკაციის როლი მართვის პროცესში და მისი ფსიქოლოგიური ასპექტები " გაიმართება

13-06-2022

2 აგვისტოს, ეროვნული თავდაცვის აკადემიაში სამეცნიერო - პრაქტიკული კონფერენცია -  ,,კომუნიკაციის როლი მართვის პროცესში და მისი ფსიქოლოგიური ასპექტები“ გაიმართება.

კონფერენციაში მონაწილეობა შეუძლიათ მიიღონ დაინტერესებულმა  აკადემიურმა პერსონალმა,  დოქტორანტებმა,  ახალგაზრდა მეცნიერებმა და  დარგის სპეციალისტებმა.

სამეცნიერო  - პრაქტიკული კონფერენცია მიზნად ისახავს

კომუნიკაციის როლის განხილვას მართვის პროცესში, ფსიქოლოგიური ასპექტების გაანალიზებას და შეფასებას, განხორციელებული კვლევების შედეგების  თავმოყრასა და გაზიარებას.

კონფერენციის თემატიკაა:

•    ინტერპერსონალური ურთიერთობები და კომუნიკაცია

•    კროსკულტურული ფსიქოლოგია

•    ინდივიდუალური და ჯგუფური გავლენები

•    მართვა და კომუნიკაცია

•    სოციალური ფსიქოლოგიის გამოყენებითი ასპექტები

•    განათლების ფილოსოფია

•    სწავლა, სწავლება და შეფასების მიდგომები და სხვა.

მონაწილეობის მსურველებმა ნაშრომი უნდა წარმოადგინონ ნაშრომის ნაშრომის შესრულების სტანდარტი, მიმდინარე წლის 20 ივნისამდე  აკადემიის ოფიციალურ ელექტრონულ მისამართზე: conference@eta.edu.ge

დამატებითი ინფორმაციისთვის მიმართეთ ეროვნული თავდაცვის აკადემიის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის უფროსს, პოლკოვნიკ გიორგი ლაღიაშვილს 591 55 06 06

 


სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11