მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

აკადემიური საბჭო

აკადემიური საბჭო

05-11-2008
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
აკადემიური საბჭოს 05. 11. 2008  სხდომის
 
დღის წესრიგი
 
სხდომის დასაწყისი 14:00 საათზე 
 
  1. რექტორის არჩევნების ჩატარების რეგლამენტის განსაზღვრის საკითხი;
    (პროფ. ა.ფრანგიშვილი)                                                 
  2. მიმდინარე საკითხები;

 

  სტუ-ს აკადემიური საბჭოს მდივანი
 პროფ.                                          გ. სალუქვაძე
 

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11