მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 16 მაისს VI საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“ - ჩატარდება

საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 16 მაისს VI საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“ - ჩატარდება

31-03-2022

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტის, ტურიზმის და მარკეტინგის დეპარტამენტის, საბუღალტრო აღრიცხვის, ანალიზის და აუდიტის დეპარტამენტის, საფინანსო და საბანკო ტექნოლოგიების დეპარტამენტისა და საჯარო მმართველობისა და ელექტრონული ბიზნესის დეპარტამენტი ორგანიზებით ატარებს VI საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციას - „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“.

კონფერენცია ჩატარდება მიმდინარე წლის 16 მაისს, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მეექვსე კორპუსში, ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტზე.

საორგანიზაციო კომიტეტი: ტელ.: (+995)595 22 27 54; (+995) 593 73-39-45

მოხსენების ტექსტი წარმოდგენილი უნდა იქნას ელექტრონულ ფორმატში. ელექტრონული ვერსია უნდა გაიგზავნოს ელექტრონულ ფოსტაზე - btconference@gtu.ge

დეტალები იხილეთ ბმულებზე:

ქართულენოვანი

ინგლისურენოვანი

რუსულენოვანი


სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11