მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

იუსტიციის სამინისტრო სტუდენტებისთვის კონკურსს აცხადებს

იუსტიციის სამინისტრო სტუდენტებისთვის კონკურსს აცხადებს

30-03-2022 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტებისთვის იუსტიციის სამინისტროს, სსიპ დანაშაულის პრევენციის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს, განრიდებისა და მედიაციის დეპარტამენტის სისხლის სამართლის   მედიატორთა რეესტრი (სარეზერვო ბაზისათვის) შესარჩევ კონკურსს აცხადებს რეგიონების მიხედვით. 
დაინტერესებული პირები კონკურსის შესახებ დეტალურ ინფორმაციას საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებად ვებ-გვერდზე - hr.gov.ge - ზე გაეცნობიან.

იხილეთ შესაბამისი ლინკები:
· სისხლის სამართლის მედიატორთა რეესტრის მედიატორი (სარეზერვო ბაზისთვის - თბილისი) https://bit.ly/3uln00z
·   სისხლის სამართლის მედიატორთა რეესტრის მედიატორი (სარეზერვო ბაზისთვის - შიდა ქართლის რეგიონი) https://bit.ly/3JLURpO
·  სისხლის სამართლის მედიატორთა რეესტრის მედიატორი (სარეზერვო ბაზისთვის - აჭარა/გურიის რეგიონი) https://bit.ly/3IwucvN
·    სისხლის სამართლის მედიატორთა რეესტრის მედიატორი (სარეზერვო ბაზისთვის - იმერეთის რეგიონი) https://bit.ly/3L6rlvl
·   სისხლის სამართლის მედიატორთა რეესტრის მედიატორი (სარეზერვო ბაზისთვის - სამეგრელოსა და ზემო სვანეთის რეგიონი) https://bit.ly/3D2FcQG
·    სისხლის სამართლის მედიატორთა რეესტრის მედიატორი (სარეზერვო ბაზისთვის - სამცხე - ჯავახეთის რეგიონი) https://bit.ly/3uETbZh
· სისხლის სამართლის მედიატორთა რეესტრის მედიატორი (სარეზერვო ბაზისთვის - კახეთის რეგიონი) https://bit.ly/3iAXKxL  
· სისხლის სამართლის მედიატორთა რეესტრის მედიატორი (სარეზერვო ბაზისთვის - ქვემო ქართლის რეგიონი) https://bit.ly/3L77SdV
განაცხადის წარმოდგენის ბოლო ვადაა 2022 წლის 30 მარტი.

 დაინტერესებული პირები დამატებითი კითხვების შემთხვევაში დაუკავშირდით:
 ტელ:  (+995 32) 2 944 003
მობ:  (+995 558) 977 977
ელ-ფოსტა:    mbaramia@prevention.gov.ge
ვებ-გვერდი:  www.ganrideba.ge
                       www.prevention.gov.ge

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11