მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

10 აპრილს გაიმართება სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენცია - „შავი ზღვის ცვალებადი გეოპოლიტიკური ლანდშაფტი: უსაფრთხოებისა და თავისუფლების ძიებაში“

10 აპრილს გაიმართება სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენცია - „შავი ზღვის ცვალებადი გეოპოლიტიკური ლანდშაფტი: უსაფრთხოებისა და თავისუფლების ძიებაში“

14-03-2022

აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის იურიდიულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი და ახალგაზრდა საჯარო მოხელეთა აუდიტორია ,,ასმა", 2022 წლის 10 აპრილს მართავს სტუდენტურ სამეცნიერო კონფერენციას: „შავი ზღვის ცვალებადი გეოპოლიტიკური ლანდშაფტი: უსაფრთხოებისა და თავისუფლების ძიებაში“.


კონფერენციაში მონაწილეობის მიღება შეუძლია უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სწავლების სამივე საფეხურის (ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა, დოქტორანტურა) სტუდენტებს.

სამუშაო ენა: ქართული
ფორმატი: ჰიბრიდული (პირისპირ და დისტანციურად)
კონფერენცის დაწყების დრო: 2022 წლის 10 აპრილი, 11:00 სთ.

კონფერენციაში მონაწილეობის პირობები და მნიშვნელოვანი თარიღები:

·       მონაწილეობის მსურველებმა ელექტრონული სააპლიკაციო ფორმა (იხ. ბმული: https://forms.gle/m7ftnLF3AafMWXQu8 ) უნდა შეავსონ 25 მარტის ჩათვლით;

·       გამოგზავნეთ ანოტაცია ელ-ფოსტაზე: asma@eeu.edu.ge არაუგვიანეს 31 მარტისა;

·       შერჩეული ანოტაციების ავტორები კონფერენციაში მონაწილეობის დადასტურებაზე პასუხს მიიღებენ მითითებულ ელფოსტის მისამართზე, 05 აპრილის ჩათვლით.

დამატებითი მოთხოვნები:

·       წარმოდგენილ საკონფერენციო ნაშრომს უნდა ჰყავდეს ერთი ან მაქსიმუმ ორი ავტორი;

·       კონფერენციის თეზისები გამოქვეყნდება იმ შემთხვევაში, თუ წარმოდგენილი თეზისები იქნება შესაბამისობაში კონფერენციის მიზანთან და გაფორმდება მოთხოვნის შესაბამისად:

-       ენა - ქართული;

-       გვერდის ფორმატი - A4;

-       შრიფტი - Sylfaen;

-       შრიფტის ზომა - 11;

-       ინტერვალი - 1.15

-       ტექსტის მოცულობა: 400-600 სიტყვა;

-       თეზისი უნდა მოიცავდეს - მოხსენების სათაურს, ინფორმაციას ავტორზე (სახელი, გვარი, უნივერსიტეტი, ფაკულტეტი, პროგრამა; ელ-ფოსტა)

კონფერენციაში მონაწილე თითოეულ სტუდენტს გადაეცემა კონფერენციაში მონაწილეობის დამადასტურებელი სერტიფიკატი.

კონფერენციის განხორციელების ადგილი: აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის ახალი კამპუსი (ქ. თბილისი, ი. ენუქიძის ქუჩა 6, აშშ-ის საელჩოს მიმდებარედ) და დისტანციურ ფორმატში: MS Teams პლატფორმის გამოყენებით.

დამატებითი შეკითხვების შემთხვევაში, მიწერეთ: asma@eeu.edu.ge

 


სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11