მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სტუ-ს აკადემიური საბჭოს სხდომა

სტუ-ს აკადემიური საბჭოს სხდომა

12-07-2007
  1. სტუ-ს აკადემიური საბჭოს ინფორმაცია 2007 წლის 17 ივლისს 1400-საათზე ტარდება სტუ-ს აკადემიური საბჭოს სხდომა.
  2. სტუ-ს განვითარების სტრატეგიული გეგმის პროექტი;
    (მოვიკითხოთ ბ-ნ თ. ბაციკაძესთან ან ბ-ნ ზ. გასიტაშვილთან)
  3. სტუ-ს ატრიბუტიკაზე კონკურსის პირობების პროექტი;

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11