მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

გამოყენებითი გეოლოგიის დეპარტამენტის დოქტორანტების კოლოქვიუმები

გამოყენებითი გეოლოგიის დეპარტამენტის დოქტორანტების კოლოქვიუმები

04-03-2022


2022 წლის 25 თებერვალს გამოყენებითი გეოლოგიის დეპარტამენტის გაფართოებულ სხდომაზე მოისმინეს გეოლოგიის პროგრამის დოქტორანტთა I და III კოლოქვიუმების პრეზენტაციები, რომლებიც ახლად გახსნილ სამთო-გეოლოგიური ტექნოლოგიების ცენტრში გაიმართა. სხდომას გამოყენებითი გეოლოგიის დეპარტამენტის თანამშრომლებთან ერთად, სხვა დეპარტამენტების  პროფესორებიც ესწრებოდნენ.

კოლოქვიუმების განხილვა კითხვა-პასუხის რეჟიმში წარიმართა და დოქტორანტების მიერ ყველა დასმულ კითხვაზე სათანადო პასუხები გაიცა. მოხდა პრეზენტაციების შეჯამება და კოლოქვიუმების შეფასება. დოქტორანტებმა მთლიანობაში საინტერესო და შთამბეჭდავი პრეზენტაციები წარმოადგინეს.

1.    დოქტორანტი - მერაბ გაფრინდაშვილი

კოლოქვიუმი - 3: „ქ.თბილისის ტერიტორიაზე არსებული გეოდინამიკური პროცესების შეფასება და გასატარებელი დამცავი ღონისძიებების ანალიზი“

    ხელმძღვანელი: პროფესორი ნოდარ ფოფორაძე

  1. დოქტორანტი - აკაკი მაღლაკელიძე

კოლოქვიუმი - 3:  "ნაბეღლავის მინერალური წყლის საბადოს რეჟიმის ანალიზი და გაზოქიმიური აგეგმვა"

    თანახელმძღვანელები: ასოცირებული პროფესორი ნანა ზაუტაშვილი;

                                                     ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი ვახტანგ გვახარია.

3.    დოქტორანტი - ნათია ჩომახიძე

      კოლოქვიუმი-3:  „ოკამის ვულკანური წიდის საბადო“

        თანახელმძღვანელები:  პროფესორი ნოდარ ფოფორაძე

                                                        პროფესორი ალექსანდრე თვალჭრელიძე.  

4.     დოქტორანტი - თამარ მიქავა

კოლოქვიუმი-1: „დედამიწის ქერქის გეოთერმული პირობები და მათი ურთიერთკავშირი მიწისქვეშა წყლებთან“

                ხელმძღვანელი: პროფესორი მარინე მარდაშოვა.

5.    დოქტორანტი ანზორ გიორგაძე

კოლოქვიუმი - 1: „მდ. ტეხურის ხეობის გეოლოგიური პირობები“

                ხელმძღვანელი: ასოცოცირებული პროფესორი ლევან გორგიძე

6.    დოქტორანტი მამუკა ნაცვლიშვილი

 კოლოქვიუმი-1: „ხობი 2 ჰესი“-ს ჰიდროტექნიკური კომპლექსის გეოლოგიური    მიმოხილვა“

    ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი  ლევან გორგიძე.

7.    დოქტორანტი სოფო ხმიადაშვილი

კოლოქვიუმი-1:  „ლუხუმის დარიშხანის საბადოს გავლენა ხეობის მიწისქვეშა წყლებზე და ნიადაგებზე“

              ხელმძღვანელი: პროფესორი  ნოდარ ფოფორაძე

       

 

  

  


სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11