მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ERASMUS+ გაცვლითი პროგრამა ISEN Lille უნივერსიტეტში - 2022/23 სასწავლო წლის საშემოდგომო სემესტრი

ERASMUS+ გაცვლითი პროგრამა ISEN Lille უნივერსიტეტში - 2022/23 სასწავლო წლის საშემოდგომო სემესტრი

16-02-2022

ISEN Lille უნივერსიტეტი (Junia ISEN Lille)  (ლილი, საფრანგეთი) ERASMUS+ გაცვლითი პროგრამის KA107 პროექტის ფარგლებში აცხადებს კონკურსს 2022-2023 აკადემიური წლის საშემოდგომო სემესტრისთვის (I სემესტრი).

შერჩევის პროცედურა:

მაგისტრატურის სტუდენტებისთვის

საბუთების მიღების ბოლო ვადა: 15.04.2022

უცხო ენაში ტესტირება ჩატარდება - 2022 წლის 20 აპრილამდე

გასაუბრება საკონკურსო კომისიასთან ჩატარდება - 2022 წლის 27 აპრილამდე

ნომინირებულმა სტუდენტებმა უნდა გაიარონ ონლაინ რეგისტრაცია მიმღები უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე, რის შემდეგაც, ISEN Lille უნივერსიტეტის წარმომადგენლებთან გაივლიან გასაუბრებას.

ISEN Lille უნივერსიტეტში Erasmus+ პროგრამასთან დაკავშირებით სტუდენტებისთვის დამატებითი სასარგებლო ინფორმაცია იხილეთ აქ

ერთი სემესტრის განმავლობაში სტუდენტს მოეთხოვება მინიმუმ 30 ECTS კრედიტის დაგროვება.

შერჩევის პროცესში უპირატესობა მიენიჭება აპლიკანტს, რომელსაც აქვს შეფასების მაღალი საშუალო ქულა (GPA) და უცხო ენის ფლობის შესაბამისი მაღალი დონე (B2).

ერთნაირი მონაცემების არსებობის შემთხვევაში, უპირატესობა მიენიჭებათ კონკურსანტებს, რომლებსაც მანამდე არ მიუღიათ გრანტი ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული ერაზმუს+ მობილობის პროგრამების ფარგლებში.

ასევე, უპირატესობა მიენიჭება სოციალურად დაუცველს ან შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირს.

(უნივერსიტეტებს შორის გაფორმებული ინტერინსტიტუციონალური ხელშეკრულებით განსაზღვრულია მაგისტრატურის საფეხურის 4 სტუდენტის მობილობა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიდან ISEN Lille უნივერსიტეტში. პრიორიტეტულია ჩაშენებული ელექტრონიკის, დიდი მონაცემების (Big Data), პროგრამული უზრუნველყოფის ინჟინერინგის მიმართულებები).

ადმინისტრაციული პერსონალისთვის

საბუთების მიღების ბოლო ვადა: 15.04.2022

ტესტირება უცხო ენაში ჩატარდება- 2022 წლის 20 აპრილამდე

გასაუბრება საკონკურსო კომისიასთან ჩატარდება- 2022 წლის 27 აპრილამდე

ადმინისტრაციული პერსონალის შერჩევის პროცესში გათვალისწინებული იქნება CV, წარმოდგენილი სამუშაო გეგმა, უცხო ენის ცოდნის დონე და მოტივაცია.

ერთნაირი მონაცემების არსებობის შემთხვევაში, უპირატესობა ენიჭებათ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს.

ადმინისტრაციული პერსონალის მობილობა განხორციელდება ISEN Lille უნივერსიტეტში ნომინირების შემდგომ, მიმღებ ფაკულტეტებთან შეთანხმების მიხედვით, საშემოდგომო სემესტრის განმავლობაში (უნივერსიტეტებს შორის გაფორმებული ინტერინსტიტუციონალური ხელშეკრულებით განსაზღვრულია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიდან 1 ადმინისტრაციული თანამშრომლის მობილობა ISEN Lille უნივერსიტეტში. პრიორიტეტულია ჩაშენებული ელექტრონიკის, დიდი მონაცემების (Big Data), პროგრამული უზრუნველყოფის ინჟინერინგის მიმართულებები).


სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11